Việt Clean - Dịch Vụ Vệ Sinh Cao Cấp - Dương Bá Trạc
Giặt ủi -Chi nhánh
Việt Clean - Dịch Vụ Vệ Sinh Cao Cấp - Dương Bá Trạc
290B/8/T5 Dương Bá Trạc, P. 1, Quận 8, TP. HCM
09:00 - 17:00
30,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0