Việt Clean - Dịch Vụ Vệ Sinh Cao Cấp - Saigon Pearl
Giặt ủi -Chi nhánh
Việt Clean - Dịch Vụ Vệ Sinh Cao Cấp - Saigon Pearl
Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
300,000 - 1,000,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0