Việt Sin - Thực Phẩm Chế Biến
Shop/Cửa hàng
Việt Sin - Thực Phẩm Chế Biến
1645 Tỉnh Lộ 10,Khu Phố 5, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0