Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Vinamilk - Giấc Mơ Sữa Việt - Đồng Đen - SV40121
192 Đồng Đen, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0