Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vinamilk - Giấc Mơ Sữa Việt - Hưng Phú - VN40231

381 Hưng Phú, P. 9, Quận 8, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0