Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vinamilk - Giấc Mơ Sữa Việt - Nguyễn Trọng Tuyển - QL40021

347 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0