Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Vinamilk - Giấc Mơ Sữa Việt - Nguyễn Xí - PD40142
232 Nguyễn Xí, P. 13, Bình Thạnh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
28,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0