Vinamit Organic - Trái Cây Sấy - Nguyễn Văn Trỗi
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Vinamit Organic - Trái Cây Sấy - Nguyễn Văn Trỗi
22A Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0