Vinfruits - Trái Cây Nhập Khẩu
Shop/Cửa hàng
Vinfruits - Trái Cây Nhập Khẩu
71 Trương Định, P. 6, Quận 3, TP. HCM
3lượt đánh giá từ Now
50,000 - 600,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0