VinMart+ - Nguyễn Phúc Nguyên
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
VinMart+ - Nguyễn Phúc Nguyên
169 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 10, Quận 3, TP. HCM
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0