VitaBean - Nước Đậu Rang - Nguyễn Cảnh Chân
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
VitaBean - Nước Đậu Rang - Nguyễn Cảnh Chân
TK26/6 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu kho, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 320,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0