Viva Star Coffee - Hoàng Hoa Thám
Café/Dessert
Viva Star Coffee - Hoàng Hoa Thám
45 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
07:00 - 23:30
18,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0