Viva Star Coffee - Hoàng Hoa Thám
Café/Dessert

Viva Star Coffee - Hoàng Hoa Thám

45 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
18,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0