Viva Star Coffee - Lý Chiêu Hoàng
Café/Dessert

Viva Star Coffee - Lý Chiêu Hoàng

26 - 28 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0