Trà Sữa - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - Hoàng Hoa Thám
Café/Dessert
Trà Sữa - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - Hoàng Hoa Thám
8 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, TP. HCM
18,000 - 85,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0