Vua Biển Đàm Vĩnh Hưng
Shop/Cửa hàng
Vua Biển Đàm Vĩnh Hưng
27B Nguyễn Thông, P. 7, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0