Vua Gạo - Gạo Hạt Ngọc Trời - Đường 79
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vua Gạo - Gạo Hạt Ngọc Trời - Đường 79

2/2 Đường 79, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
70,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0