Vua Xào - Đồ Ăn Đêm - Shop Online
Shop Online
Vua Xào - Đồ Ăn Đêm - Shop Online
176 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0