Vườn Xanh Coffee - Linh Đông
Món Việt -Chi nhánh
Vườn Xanh Coffee - Linh Đông
88 Linh Đông, P. Linh Đông, Thủ Đức, TP. HCM
4lượt đánh giá từ Now
20,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0