Wash & Go - Giặt Sấy Lấy Ngay - Bình Giã
Giặt ủi -Chi nhánh

Wash & Go - Giặt Sấy Lấy Ngay - Bình Giã

68A Bình Giã, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
55,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0