Wash & Go - Giặt Sấy Lấy Ngay - Nguyễn Thượng Hiền
Giặt ủi
Wash & Go - Giặt Sấy Lấy Ngay - Nguyễn Thượng Hiền
249 Nguyễn Thượng Hiền, P. 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
9,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
9,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0