WowBox Salad - Đề Thám
Quán ăn
WowBox Salad - Đề Thám
114/22 Đề Thám, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
10,000 - 245,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0