XaXa Food - Khoai Lang & Rau Má Pha Chế - Cách Mạng Tháng 8
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
XaXa Food - Khoai Lang & Rau Má Pha Chế - Cách Mạng Tháng 8
418 Cách Mạng Tháng 8, P. 10, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0