XiaoBan Soya Singapore - Đinh Tiên Hoàng
Café/Dessert -Chi nhánh

XiaoBan Soya Singapore - Đinh Tiên Hoàng

83 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0