Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Xôi Bát Bửu & Xôi Sầu Riêng - Lê Quang Sung
264 Lê Quang Sung, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0