Xôi Sườn Mạ Nấu - Bàu Bàng
Quán ăn -Chi nhánh
Xôi Sườn Mạ Nấu - Bàu Bàng
25/15 Bàu Bàng, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0