Xôm Cafe
Café/Dessert

Xôm Cafe

103 Cao Thắng, Quận 3, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0