XT Laundry
Giặt ủi -Chi nhánh

XT Laundry

66 Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
40,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0