Xu Coffee
Café/Dessert

Xu Coffee

440 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp, TP. HCM
07:00 - 21:00
12,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0