Xù Food - Kimbap, Mì Trộn & Tokbokki - Shop Online
Shop Online

Xù Food - Kimbap, Mì Trộn & Tokbokki - Shop Online

482 Lô Q Đoàn Văn Bơ, P. 9, Quận 4, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
15:10 - 21:00
10,000 - 155,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0