Yaua & Trứng Lòng Đào - Cư Xá Nguyên Hồng
Ăn vặt/vỉa hè
Yaua & Trứng Lòng Đào - Cư Xá Nguyên Hồng
A26 Cư Xá Nguyên Hồng, Bình Thạnh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
5,000 - 10,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0