Yaua & Trứng Lòng Đào - Cư Xá Nguyên Hồng
Món Việt
Yaua & Trứng Lòng Đào - Cư Xá Nguyên Hồng
A26 Cư Xá Nguyên Hồng, Bình Thạnh, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 10,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0