Yellow Cab Pizza - Bùi Viện
Nhà hàng -Chi nhánh
Yellow Cab Pizza - Bùi Viện
40 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
29,000 - 209,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0