Yến Sào Trời Nam - Tổ Yến Chưng Sẵn Tự Chọn - Shop Online
Shop Online
Yến Sào Trời Nam - Tổ Yến Chưng Sẵn Tự Chọn - Shop Online
118/83A11 Bạch Đằng, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
349,000 - 399,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0