Yến Sào Việt Yến
Shop/Cửa hàng
Yến Sào Việt Yến
6A Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
07:00 - 21:00
270,000 - 7,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0