Gà Rán Yo!Chicken - Cao Thắng
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà Rán Yo!Chicken - Cao Thắng

2 Cao Thắng, P. 5, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
27,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0