Yu Tang Tea House - Vạn Hạnh Mall
Café/Dessert -Chi nhánh
Yu Tang Tea House - Vạn Hạnh Mall
Tầng 5, Tầng 5 - 03, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
40,000 - 70,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0