Yukino Foods Market - Ẩm Thực Nhật & Âu
Nhà hàng
Yukino Foods Market - Ẩm Thực Nhật & Âu
69 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
2lượt đánh giá từ Now
9,000 - 185,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0