Yummy Fried Chicken - Gà Rán Hàn Quốc - Lê Quang Sung
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Yummy Fried Chicken - Gà Rán Hàn Quốc - Lê Quang Sung

199/19 Lê Quang Sung, P. 6, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 160,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0