Zest Café - Hòa Bình
Café/Dessert
Zest Café - Hòa Bình
19 Hoà Bình, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
28,000 - 50,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0