Alpha Go - Fast Food & More - Nguyễn Huệ
Yêu thích
Ăn vặt/vỉa hè

Alpha Go - Fast Food & More - Nguyễn Huệ

138 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Huế
999+lượt đánh giá từ Now
7,000 - 15,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0