Ăn Vặt Cỏ May - Thạch Hãn
Ăn vặt/vỉa hè
Ăn Vặt Cỏ May - Thạch Hãn
135 Thạch Hãn, Tp. Huế, Huế
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0