Bánh Ép Na
Ăn vặt/vỉa hè
Bánh Ép Na
Kiệt 329 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Huế, Huế
2,000 - 15,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0