Bongo Coffee & Milk Tea - Phạm Văn Đồng
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Bongo Coffee & Milk Tea - Phạm Văn Đồng

20 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0