Bún Bò Huế O Phượng
Món Việt
Bún Bò Huế O Phượng
24 Nguyễn Khuyến, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0