Chè Sài Gòn - Nguyễn Huệ
Shop Online
Chè Sài Gòn - Nguyễn Huệ
27 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
70,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0