Chè Sài Gòn - Nguyễn Huệ
Shop Online

Chè Sài Gòn - Nguyễn Huệ

27 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Huế
500+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 21:50
70,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0