Cơm Hến Đập Đá
Quán ăn

Cơm Hến Đập Đá

1 Hàn Mặc Tử, P. Vỹ Dạ, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 21:00
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0