Cơm Nhà Xứ Huế - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Cơm Nhà Xứ Huế - Shop Online

15 Lương Văn Can, Tp. Huế, Huế
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 13:00
20,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0