DMZ Bar & Restaurant
Bar/Pub
DMZ Bar & Restaurant
60 Lê Lợi, P. Phú Hội, Tp. Huế, Huế
07:30 - 22:00
12,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0