Đội 6 Cafe
Café/Dessert
Đội 6 Cafe
54 Trần Cao Vân, Tp. Huế, Huế
08:40 - 21:00
10,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0