Êden Cafe
Café/Dessert
Êden Cafe
104 Nguyễn Huệ, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Huế
7,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0