Highlands Coffee - Imperial Hotel Huế
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Imperial Hotel Huế

Imperial Hotel Huế, 8 Hùng Vương, Tp. Huế, Huế
500+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:45
15,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0